Vnímanie očami. Vlastná reč. Neporozumenie. Nedorozumenia. Omyly. Odcudzenie. Ticho. Hluchota. O čom počujúci nevedia a častokrát nemajú ani len potuchy. Pár blogov som už napísala, ale ešte ani raz som nepísala o svete, ktorého súčasťou som aj ja, ktorý sa ma dotkol. O svete nepočujúcich. O svete, ktorý je trochu iný, ako sa domnievate.
Haló! Ozvanie sa do telefónu? Nie.
Čítajte viac>>