Aktuality

NOVA úspešná aj v komunálnych voľbách

Tohtoročné komunálne voľby boli pre hnutie NOVA úspešné. Sedem členov sa stalo starostom a 92 získalo poslanecký mandát. 24 starostov a 408 poslancov…
Čítať viac >

420 pripomienok k navrhovanej novele zákona o sociálnej ekonomike a podnikoch nesvedčí o jej kvalite

Konferencia Cesta k sebestačnosti, ktorá sa konala v Prešove, bola vyvrcholením v rámci projektu Podpora zamestnanosti vo vidieckych oblastiach - Nové nápady pre zvýšenie zamestnanosti vo vidieckyc…
Čítať viac >

Sociálne podnikanie na Slovensku? Zatiaľ nevyužitý potenciál

„Ako fungujú sociálne – obecné podniky na Slovensku? Aké sú vzťahy medzi samosprávou, odberateľmi týchto podnikov a štátu? Dá sa vôbec nastaviť efektívne fungovanie sociálnej firmy?
Čítať viac >

NOVÉ nápady pre zvýšenie zamestnanosti vo vidieckych oblastiach Európy

Slovensko bolo desaťročia „zásobárňou zeleniny“ pre celé Československo, situácia sa odvtedy zmenila. Slovenská produkcia zeleniny za posledných 20 rokov klesla. Príčin je viac, vývoj produkcie zelen…
Čítať viac >

Prečítajte si naše staršie články
Chcem dostávať
newsletter